Fix: Destiny Error Code Cabbage

Felkoden Cabbage, som var en ganska vanlig förekomst bland spelare från Destiny och Destiny 2, orsakade så mycket upprördhet att det till och med var online-framställningar som uppmanade Bungie att åtgärda detta fel så snart som möjligt.

Felkoden är ofta associerad med felaktiga inställningar för din router eller så blockerar din router några av de portar som behövs av spelet. Bungie har ännu inte lagt upp en artikel om detta ämne men det har funnits flera bekräftade lösningar som kan hjälpa dig att hantera denna felkod. Följ bara instruktionerna nedan och fortsätt spela Destiny utan problem.

Lösning 1: Lägg till din konsol i DMZ

DMZ står för De-Militarized Zone och det är en inställning tillgänglig på många routrar som kommer att blockera all utgående och inkommande data från en enda IP-adress. Detta är ganska användbart för konsolspelare eftersom du helt enkelt kommer att kunna släppa igenom alla anslutningar till din konsol, vilket gör det lättare för dig att ansluta och bli av med vissa felkoder.

Först och främst måste vi manuellt tilldela en statisk IP-adress till din konsol för routern du använder för närvarande och processen är något annorlunda än PS4 än den är på Xbox One.

PlayStation 4-användare:

 1. Du kan försöka permanent tilldela din PS4 till den IP-adress som den använder för närvarande. Starta din PS4-konsol för att hitta IP-adressen.
 2. I PlayStation 4-huvudmenyn väljer du Inställningar >> Nätverk >> Visa anslutningsstatus.

 1. Leta upp IP-adressen på skärmen som öppnas och se till att du skriver ner den någonstans eftersom du behöver den för att aktivera vidarebefordran av port. Se till att du också skriver ner MAC-adressen till din PS4.

Xbox One-användare:

Du kan försöka permanent tilldela din Xbox One till den IP-adress som den använder för närvarande. Du hittar aktuell IP-adress under avancerade inställningar i Xbox One Dashboard-menyn. Starta din Xbox One för att hitta IP-adressen.

 1. Navigera till startskärmen och tryck på menyknappen på kontrollen på din Xbox.
 2. Navigera till Inställningar >> Nätverk >> Avancerade inställningar.

 1. I avsnittet IP-inställningar ska IP-adressen visas. Skriv ner detta nummer eftersom du kommer att behöva tilldela IP-adressen senare.
 2. Du bör också se kabelansluten MAC-adress eller trådlös MAC-adress under IP-inställningar. Skriv ner den 12-siffriga adressen för den anslutning som du använder.

Det var det första steget där vi samlade in information om respektive konsoler. Nu måste vi tilldela statiska IP-adresser till konsolerna genom att följa stegen nedan:

 1. Öppna en webbläsare, skriv ditt standardgatewaynummer (IP-adress) i adressfältet och tryck på Enter.
 2. Ange ditt användarnamn och lösenord för att komma åt routerns gränssnitt. Standardanvändarnamnet och lösenordet bör anges i din routers dokumentation, på en klistermärke på sidan av din router eller på Port Forward-webbplatsen. Om användarnamnet och lösenordet har ändrats från standardinställningarna och du inte kommer ihåg dem måste du återställa routern.

 1. Skärmen som gör att du kan lägga till nya IP-adresser skiljer sig från router till router och det finns inga allmänna regler för detta.
 2. Leta först och främst efter alternativet Aktivera manuell tilldelning och klicka på alternativknappen bredvid Ja. Namnet på alternativet kan vara annorlunda eller alternativet kanske inte alls.
 3. Leta reda på fönstret som låter dig skriva in MAC-adressen och IP-adressen du väljer så skriv in de adresser som du har samlat i föregående steg för din respektive konsol.

 1. När du har gjort det klickar du på alternativet Lägg till och du har nu lagt till din konsoles IP-adress till din router.

Nu måste vi lägga till din konsoles IP-adress till DMZ, vilket är en inställning i menyn efter att du loggat in på din router med en webbläsare från en enhet som är ansluten till den.

 1. Öppna en webbläsare, skriv ditt standardgatewaynummer (IP-adress) i adressfältet och tryck på Enter.
 2. Ange ditt användarnamn och lösenord för att komma åt routerns gränssnitt. Standardanvändarnamnet och lösenordet bör anges i din routers dokumentation, på en klistermärke på sidan av din router eller på Port Forward-webbplatsen. Om användarnamnet och lösenordet har ändrats från standardinställningarna och du inte kommer ihåg dem måste du återställa routern.

 1. Leta upp DMZ-alternativet på fliken Inställningar på din router. Alternativet finns alltid på en annan plats men det kommer troligen att dyka upp under fliken Säkerhet eller något liknande.
 2. Välj DMZ-alternativet och ange den statiska IP-adressen du tilldelade din PS4. Om allt går rätt bör din PS4 nu ha tillgång till Internet. När du har bekräftat dessa ändringar, se till att du stänger av din router och din PS4 och väntar ett par minuter.
 3. Slå på dem och navigera tillbaka till nätverksinställningarna på din PS4. Välj Internetanslutningstestet och allt ska gå smidigt. Kontrollera nu om felkoden fortfarande visas.

Lösning 2: Använd din dator som en hotspot  

Detta är en tillfällig åtgärd för problemet som du kan använda tills Bungie ordnar deras situation med kålfelkoden. Du kan undvika problemet genom att skapa en hotspot på din dator för att ansluta till den och undvika begränsningarna.

Microsofts virtuella Wi-Fi Mini Port Adapter är en funktion som läggs till i Windows 7 och framåt. Med den här funktionen kan du förvandla den fysiska nätverksadaptern som en dator har till två virtuella nätverkskort. En kommer att ansluta dig till internet, och den andra kommer att förvandlas till en trådlös åtkomstpunkt (Wi-Fi-hotspot) för andra Wi-Fi-enheter att ansluta till.

Läs den här guiden Windows 10 Mobile HotSpot för detaljerade steg.

Lösning 3: Aktivera UPnP och inaktivera FTP-server

Denna lösning publicerades som den bästa lösningen för Technicolor-routrar men de flesta användare hävdade att den här lösningen också fungerade för dem. Dessa inställningar är inte svåra att ändra och den här korrigeringen bör inte hoppas över om du försöker lösa kålfelkoden.

 1. Öppna en webbläsare, skriv ditt standardgatewaynummer (IP-adress) i adressfältet och tryck på Enter.
 2. Ange ditt användarnamn och lösenord för att komma åt routerns gränssnitt. Standardanvändarnamnet och lösenordet bör anges i din routers dokumentation, på en klistermärke på sidan av din router eller på Port Forward-webbplatsen. Om användarnamnet och lösenordet har ändrats från standardinställningarna och du inte kommer ihåg dem måste du återställa routern.

 1. Navigera till Hem >> Verktygslåda >> Spel- och applikationsdelningsinställningar på din router. Observera att namnet på dessa inställningar kommer att skilja sig från router till router vilket innebär att du måste söka efter dem ett tag.
 2. Aktivera UPnP-inställningen och kontrollera alternativet Utökad aktivering bredvid den också. Inaktivera också FTP-serveralternativet som också ska finnas där. Om det inte försöker leta efter det under olika inställningsflikar.

 1. Spara ändringarna du gjorde innan du avslutade och stäng av både konsolen och routern. Låt dem vara avstängda ett tag innan du slår på dem igen.
 2. Kontrollera om felkoden Cabbage fortfarande visas på din konsol när du spelar Destiny.

Lösning 4: Lossa en viss port

Vissa användare som använder vissa routertyper har regelbundet klagat på felkoden för kål (Thomson / Technicolor). Det verkar som att problemet faktiskt orsakas av ALG (Application Layer Gateway), vilket innebär att CONE (UDP) -anslutningen hjälpte är bunden till porten 3074 som Destiny behöver för att fungera korrekt.

Du måste koppla upp den här porten genom att följa instruktionerna nedan. Du måste antagligen ha full tillgång till routern du använder och du måste till och med ringa dem om informationen om inloggningsuppgifterna inte är tillgänglig online.

 1. Klicka på Start-menyn och öppna Kontrollpanelen genom att söka efter den.
 2. I Kontrollpanelen väljer du Visa som: Kategori längst upp till höger och klickar på Avinstallera ett program under avsnittet Program.

 1. Du kommer att kunna se alternativet Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner längst upp till vänster på skärmen så klicka på den och leta upp Telnet Client-posten i listan. Aktivera det.
 2. Slå på din dator och logga in på Windows 10
 3. Tryck på Windows-tangenten för att öppna Start-menyn, välj sökknappen eller börja skriva omedelbart och skriv “cmd”
 4. Välj "Kommandotolken" som ska vara det första resultatet, högerklicka på det och välj alternativet Kör som administratör.

 1. När kommandotolken startar skriver du in följande kommando:

telnet * ditt modem ip *

 1. Om du inte känner till modemets IP-adress, skriv “ipconfig / all” (det finns ett mellanslag efter ipconfig) och tryck på Enter för att köra det här kommandot.
 2. Notera IP-adressen (det kommer antingen att vara IP-adress eller IP-adress v4) och skriv den i kommandotolken.

 1. Ange med hjälp av superanvändarkontot för det bredbandsföretag vars internetanslutning du använder. Du kommer antagligen att kunna hitta den online eller så kan du bara ringa dem och be dem att ge den till dig.
 2. Skriv “anslutningsbindlista” och tryck på Enter-tangenten.
 3. Om endast port 3074 är listad kan du använda följande kommando för att binda upp den här porten:

anslutning oavbruten applikation = CONE (UDP) -port = 3074

 1. Om en rad olika portar visas måste du binda upp hela intervallet. Till exempel, om intervallet är från 3074 till 3658, måste du använda följande kommando.

anslutning oavbruten applikation = CONE (UDP) -port = 3074-3658

 1. Skriv kommandot “anslutningsbindlista” igen för att se att det inte finns fler portar som bundna. Avsluta spara ändringar och kontrollera om felkoden Kål fortfarande visas när du spelar Destiny.

Lösning 5: Ställ in din internetanslutning så här

Försök att justera dina internetanslutningsinställningar så här för att undvika kålfelkoden. Magin med den här lösningen är att du ändrar DNS-adressen till en gratis Googles DNS och felet ska reda ut sig själv om det var rätt orsak till det. Processen är dock något annorlunda för PlayStation- och Xbox-användare.

PlayStation 4-användare:

 1. Slå på din PS4 och navigera till Inställningar >> Nätverk >> Ställ in Internetanslutning

 2. Välj sedan vilken typ av anslutning du använder för att ansluta till Internet (LAN-kabel eller Wi-Fi). Om din PS3 är ansluten till routern väljer du LAN-kabel och om du använder en trådlös anslutning väljer du Wi-Fi istället.
 3. Nästa skärm ska uppmana dig "Hur vill du ställa in Internet-anslutningen". Välj Anpassad.

 1. Om du valde trådlöst ställer du in din anslutning som normalt men du måste också välja den trådlösa anslutningen du ska använda i framtiden. Om nätverket är lösenordsskyddat måste du ange nyckeln och en hänglåsikon visas till höger på skärmen.
 2. Se till att du ställer in dina inställningar enligt följande:

IP-adressinställning: Automatisk

DHCP-värdnamn: Ställ inte in

DNS-inställningar: Manuell

Primär DNS: 8.8.8.8

Sekundär DNS: 8.8.4.4

MTU-inställningar: Automatisk

Proxyserver: Använd inte

 1. Testa din anslutning och kontrollera om felkoden fortfarande visas.

Xbox One-användare:

 1. Gå till Xbox One Dashboard och tryck på alternativknappen på den kontroller du använder.
 2. Navigera till Nätverk >> Avancerade inställningar >> DNS-inställningar >> Manuell.

 1. Ange 8.8.8.8 för primär DNS och 8.8.4.4 för sekundär DNS. Klicka på Enter båda gånger för att bekräfta och tryck på B-knappen för att spara ändringarna
 2. Starta om din Xbox One, starta om Destiny och kontrollera om felkoden Kål fortfarande visas på din konsol.