Hur man rensar eller inaktiverar listan över senaste dokument i Microsoft Word

Microsoft Word är den mest använda textredigeraren i årtionden. Det låter dig skapa och hantera dina dokument effektivt. Det har en tradition att övervaka historiken för dina dokument och den visar alltid den när du startar Microsoft Word för att ge dig snabb åtkomst till dina nyligen använda dokument. Ibland vill dock inte att Microsoft Word ska hålla koll på sina dokument. I den här artikeln kommer vi att förklara för dig metoderna genom vilka du kan rensa eller inaktivera listan över senaste dokument i Microsoft Word .

Hur rensar du listan över senaste dokument i Microsoft Word?

När du rensar den senaste dokumentlistan eller ett enskilt dokument i Microsoft Word försvinner nämnda dokument tillfälligt tills du öppnar dem igen. Så snart du öppnar igen samma dokument kommer de omedelbart att bli en del av den senaste dokumentlistan i Microsoft Word . För att rensa listan över senaste dokument i Microsoft Word måste du utföra följande steg:

 1. Skriv Microsoft Word i sökavsnittet i aktivitetsfältet och klicka på sökresultatet för att starta Microsoft Word-  fönstret. Det nyöppnade Microsoft Word- fönstret visas i följande bild:
 1. Högerklicka nu på vilket dokument som helst under rubriken Senaste för att starta en popup-meny som visas i bilden nedan:
 1. Välj alternativet Rensa ej fästa dokument från den här menyn som markerad i bilden som visas ovan.
 2. Så snart du klickar på det här alternativet visas ett varningsmeddelande på skärmen. Klicka på Ja- knappen i denna varningsmeddelande som visas i följande bild för att rensa hela listan över senaste dokument i Microsoft Word .
 1. Du kan också välja att ta bort ett enda Microsoft Word-dokument . För att göra det högerklickar du på det specifika dokumentet för att starta en popup-meny som visas i bilden nedan:
 1. Välj slutligen alternativet Ta bort från lista från den här menyn som markerad i bilden som visas ovan.

Hur inaktiverar du den senaste dokumentlistan i Microsoft Word?

Om du vill stoppa Microsoft Word permanent från att hålla reda på dina senaste dokument måste du inaktivera listan över senaste dokument i Microsoft Word . Om du gör detta förhindras Microsoft Word från att visa din senaste dokumentlista tills du aktiverar den här funktionen igen. För att inaktivera listan Senaste dokument i Microsoft Word måste du utföra följande steg:

 1. Skriv Microsoft Word i sökavsnittet i aktivitetsfältet och klicka på sökresultatet för att starta Microsoft Word-  fönstret. Det nyöppnade Microsoft Word- fönstret visas i följande bild:
 1. Klicka nu på alternativet Öppna andra dokument som markerat i bilden som visas ovan.
 2. Klicka på fliken Alternativ som markerad i bilden nedan:
 1. I Word-alternativ fönstret, klicka på Avancerat fliken som visas i följande bild:
 1. Rulla nu ner till skärmavsnittet och välj “0” i rullgardinsmenyn som motsvarar fältet och säger ”Visa detta antal senaste dokument” som markerat i bilden nedan:
 1. Slutligen klickar du på OK- knappen för att spara dina inställningar som markerade i bilden ovan.

På detta sätt kan du enkelt rensa eller inaktivera listan över senaste dokument i Microsoft Word med de metoder som beskrivs i den här artikeln. Dessa metoder är ganska enkla och praktiska att använda och de gör det möjligt för dig att antingen rensa listan över senaste dokument tillfälligt eller inaktivera den här funktionen permanent.