Fix: fmod.dll saknas

Felet "fmod.dll saknas"  uppträder vanligtvis när användaren försöker öppna vissa applikationer och spel som aktivt använder FMOD-modulen. Detta händer vanligtvis eftersom fmod.dll- modulen saknas från den plats som anges av uppringningsprogrammet.

Det finns andra variationer av fmod.dll-felen. Här är en kortlista med de mest populära händelserna:

  • ”Det här programmet kunde inte startas eftersom fmod.dll inte hittades. Problemet kan åtgärdas om du installerar om programmet igen.
  • “Kan inte hitta * Platsväg * / fmod.dll”
  • ”Filen * Platsväg * / fmod.dll saknas.”
  • ”Kan inte starta * Application *. En nödvändig komponent saknas: fmod.dll Installera * Application * igen.

Motsatt från andra DLL-filer är fmod.dll inte installerad med en valfri DirectX-distribution. Istället installeras fmod.dll- modulen av det program som behöver det.

Gemensamt med piratkopierat innehåll

Den  ”fmod.dll saknas”  fel ibland rapporterat om piratkopierade spel och program. Detta händer vanligtvis för att AV upptäcker att fmod.dll-modulen har modifierats och antingen karantänar den eller raderar den helt.

När detta inträffar tvingas Windows att visa en variant av  pop-up-felmeddelandet "fmod.dll saknas" . Om du stöter på det här problemet i samband med piratkopierad programvara rekommenderar vi att du köper den ursprungliga produkten och stöder utvecklarna.

Vad är FMOD.dll?

FMOD är ett ljudbibliotek som innehåller fmod.dll- modulen. Fmod.dll är en DLL (Dynamic Link Library) som har ljudfunktionalitet och kallas av Windows och andra tredjepartsapplikationer för att spela musik och andra ljudfiler. FMOD är ett av de mest pålitliga ljudbiblioteken eftersom det kan spela nästan vilken typ av ljudformat som helst på alla populära plattformar.

På grund av dess mångsidighet används ljudmotorn bakom  fmod.dll ofta av spel och andra program för att uppnå ljudfunktionalitet med minimal kodning.

Om du kämpar med ett fel i samband med  fmod.dll kan  metoderna nedan hjälpa till. Följ varje potentiell fix i ordning tills du stöter på en metod som löser din situation.

Metod 1: Installera om programmet igen 

De flesta användare som stöter på den här åtgärden har lyckats lösa problemet genom att installera om programmet som utlöste  felet "fmod.dll saknas"  . För det mesta uppstår problemet på grund av en dålig installation eller på grund av att arkivet som innehåller installationsfilerna inte komprimeras korrekt.

Obs! Tänk på att det här problemet ofta underlättas av ett överskyddande antivirus från tredje part. Om du misstänker att ditt antivirusprogram kan hindra installationsprogrammet från att kopiera hela paketet, inaktivera realtidsskyddet tillfälligt och installera om programmet i fråga igen.

Om det inte gjorde någon skillnad att installera om programmet går du vidare till metod 2 .

Metod 2: Använda en systemåterställning

Om ominstallering av programmet inte gjorde någon skillnad, låt oss nöja oss med ett annat tillvägagångssätt. Vissa användare som har rapporterat att deras applikation plötsligt misslyckades med  fmodet "fmod.dll saknas"  efter att ha arbetat felfritt ett tag har lyckats lösa problemet genom att återställa Windows-tillståndet till en tidigare systemåterställningspunkt.

Om du har turen att skapa en systemåterställningspunkt innan du började se  “fmod.dll saknas”  -felet, följ stegen nedan för att återställa din dator till en tidigare systemåterställningspunkt :

  1. Öppna ett nytt Kör box genom att trycka på Windows-tangenten + R . Skriv sedanrstrui ” och tryck Enter för att öppna guiden Systemåterställning .

  2. I fönstret Systemåterställning trycker du på Nästa vid första uppmaningen och markerar sedan rutan Visa fler återställningspunkter för att se alla tillgängliga återställningspunkter . Välj sedan en återställningspunkt som dateras tidigare till när du först började uppleva  "fmod.dll saknas"  och tryck på Nästa- knappen.

  3. Tryck på Slutför- knappen för att starta återställningsprocessen. Din dator startar om snart maskinens tidigare tillstånd kommer att ställas in vid nästa start. Om allt går bra bör du kunna öppna applikationen i fråga utan att  fmd.dll saknas  .