Hur du löser Netflix-fel F7111-1957-205040

FelmeddelandetF7111-1957-205040 ” uppstår när antingen Netflix-tjänsterna är nere eller om det finns problem med webbläsaren som du använder. Netflix har officiellt erkänt detta felmeddelande också på deras webbplats.

Det här felmeddelandet är unikt eftersom det dyker upp oftast när Netflix-servrarna är antingen nere eller otillgängliga. Detta hände tidigare och Netflix släppte också ett officiellt uttalande:

Eftersom detta felmeddelande 'tidigare' var relaterat till serverproblem, finns det inte mycket du kan göra om det dyker upp igen inom en snar framtid. Men om servrarna inte har några problem och problemet bara kvarstår i slutet, finns det några felsökningssteg som du bör utföra.

Vad orsakar Netflix-felmeddelandet 'F7111-1957-205040'?

Som nämnts tidigare kan detta felmeddelande relatera till både serversidan och klientsidan. Några av anledningarna till varför du kommer att uppleva denna svårighet är:

  • Netflix-servrar är antingen nere eller avstängda för underhåll .
  • Det finns dåliga data i din webbläsare eller cache.
  • Netflix vägrar att strömma videor på grund av att du använder en VPN eller proxy .
  • Det finns dålig data lagrad mot din användarprofil lokalt i din webbläsare.

Innan vi går vidare till lösningarna, se till att du har en aktiv internetanslutning med administratörsbehörighet på det konto du använder.

Lösning 1: Stänga av proxyservrar och VPN

Netflix tillhandahåller tjänster till varje geografisk region separat med tanke på upphovsrätten och lagligheten. Användare använder sig av olika proxyservrar och VPN för att få tillgång till en viss region och lura Netflix att tro att du är fysiskt närvarande på den adressen.

Netflix har försökt att motverka detta sätt att titta på videor och om något inte matchar vid deras sida angående din IP eller plats kan du få detta felmeddelande. Därför bör du stänga av dina proxyservrar och VPN och försöka komma åt webbplatsen igen.

Lösning 2: Återställa webbläsarinformation och logga igen

Om du inte använder någon typ av VPN eller proxy men fortfarande står inför detta felmeddelande bör du försöka logga in på ditt konto efter att du loggat ut. Detta kommer troligen att ta bort problem som ditt konto kan ha med dålig data som lagras i cachen eller tillfällig användarprofilmapp.

  1. Klicka på användarikonen som finns längst upp till höger på skärmen och välj Logga ut från Netflix .
  1. Nu kommer du att omdirigeras till hemsidan. Ange nu dina referenser igen och logga in på ditt konto en gång till. Prova att strömma och kontrollera om problemet är löst.

Om du fortfarande upplever felmeddelandet, navigera till din guide Så här fixar du Netflix-fel M7703-1003 och utför alla webbläsarrelaterade kontroller för att åtgärda problemet.

Lösning 3: Inaktivera tillägg och kontrollera webbläsarkompatibilitet

Det har tidigare förekommit fall där användare inte kan använda Netflix eftersom de har ett dåligt tillägg eller om deras webbläsare inte är kompatibel. Tillägg är pluggbara kodbitar som kan bäddas in i din webbläsare och hjälper till att öka den övergripande funktionaliteten.

Om du har ett dåligt tillägg kan Netflix inte laddas på grund av dess säkra visningsmekanism. Dessutom är det också viktigt att din webbläsare är kompatibel med webbplatsen och innehåller all den senaste tekniken (HTML5).

Du kan kolla in vår artikel Så här fixar du Netflix-felkod M7121-1331-P7 och M7111-1331-4027 och utför alla de lösningar som listas för att åtgärda problemet om ovanstående metoder misslyckas.