Fix: Windows Update-fel C1900107

Fel C1900107 är ett Windows-uppdateringsfel. Det här felet kan också uppstå under uppgraderingen av Windows 10. Det inträffar vanligtvis när en annan process stör installations- / uppgraderings- / uppdateringsförloppet.

Detta kan dock enkelt lösas med metoderna nedan.

Den här guiden riktar sig till Windows 10 men den här metoden fungerar också på Windows 8 och 8.1.

För att åtgärda problemet; följ dessa steg.

Metod 1: Rensa starta ditt system

1. Håll ned Windows-tangenten och tryck på R

2. Skriv   msconfig och klicka på OK

3. Ett  systemkonfigurationsfönster öppnas.

a) Klicka på  fliken Tjänster  och markera  Dölj alla Microsoft-tjänster

b)  Markera sedan Avaktivera alla

4. Klicka på Apply / OK och starta om systemet.

När ditt system har startats om testar du uppgraderingen / uppdateringen igen.

Om det fortfarande inte fungerar; fortsätt sedan till metod 2:

Metod 2: wuauclt

1. Klicka på Start- knappen

2. Skriv  cmd,  högerklicka sedan på  cmd och välj kör som administratör

3. Skriv wuauclt.exe / updatenow i det svarta kommandotolken 

4. Om det här kommandot inte fungerar på en gång; prova det minst tre gånger. Detta bör starta uppdateringsprocessen.